Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Kasvattamani cavalier kingcharlesinspanielipentueet täyttävät SCKCS ry:n jalostuksen ohjesäännön vaatimukset

On tärkeää noudattaa rotujärjestön antamia ohjeita terveyden ja tyypillisen ulkomuodon ja luonteen säilyttämiseksi.

Ensimmäinen pentueeni syntyi 1993. Ilahduttavan monet kasvattini ovat eläneet pitkän hyvän elämän tavallisesti 12-13-vuotiaaksi, jopa 15-vuotiaaksi. Olen todella kiinnostunut kasvattieni kaikista kuulumisista ja olen valmis auttamaan, jos tulee eteen kysyttävää. Sivuillani on linkki SCKCS:n jalostus- ja terveystoimikunnan laatimaan kattavaan pentuoppaaseen. Kannattaa tutustua siihen jo ennen kuin on hankkimassa pentua. 

Luonteeltaan ja ulkomuodoltaan ihastuttava cavalier kingcharlesinspanieli on todella sopiva rotu perhekoiraksi ja moneen harrastukseen. Rodunomaista luonnetta ja ulkomuotoa pystytään säilyttämään ja rodussa esiintyviä sairauksia pystytään välttämään tai ainakin minimoimaan tekemällä tarkkaan harkittuja valintoja. Esimerkiksi rodussa esiintyvän sydänläpän liian varhaisen rappeutumisen (myksomatoottinen läppärappeuma, MMVD) vuoksi läppävikaiseksi 4-vuotiaana tai sitä varhemmin todetut koirat ja niiden jälkeläiset on ehdottomasti poistettava jalostuskäytöstä. 

Jalostuskoirilta tutkitaan sydän joka vuosi, harvemmin silmät ja polvet, MRI-kuvataan pää 3-vuotiaana syringomyelian varalta sekä tehdään geenitestejä EF- ja CC/DE-sairauksien varalta. Rotujärjestön Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistyksen yleisessä kokouksessa on hyväksytty mm. jalostuksen ohjesääntö, joka sisältää terveys-, ulkomuoto- sekä jälkeläismäärärajoituksia.  

 

Jalostusohjesääntö 

Hyväksytty Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n yleiskokouksessa 13.4.2014, voimassa 1.1.2015 alkaen.

 • kasvattajan tulee olla Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys r.y:n jäsen
 • sekä nartun että uroksen tulee olla täyttänyt 24 kk astutushetkellä
 • sekä nartun että uroksen on oltava näyttelyiden laatuarvostelussa vähintään erittäin hyvä eli eh-palkinnon arvoinen tai jalostustarkastuksen perusteella jalostuskelpoiseksi todettu
 • mikäli narttu/uros on näyttelyssä luonteen takia hylätty (HYL) useammin kuin kerran, sitä ei tule käyttää siitokseen. Lisäksi suositellaan, ettei arkoja, varautuneita tai vihaisia cavalier kingcharlesinspanieleita käytetä jalostukseen.
 • sekä nartulla että uroksella on oltava astutushetkellä voimassa olevat terveystarkastukset (PEVISA ja jalostusohjesääntö)
 • alle 4-vuotias uros voi saada hyväksynnän korkeintaan 30 pennulle kuitenkin niin, että viimeinen pentue huomioidaan kokonaisuudessaan
 • alle 7-vuotiasta urosta ei hyväksytä jalostukseen, mikäli sillä on yli 80 pentua kuitenkin niin, että viimeinen pentue hyväksytään kokonaisuudessaan. Minkään uroksen jälkeläismäärän ei tule ylittää 100 uroksen elinaikana.
 • nartulla ei pidä teettää enää pentuja, mikäli se on yli 8 vuotta (kts. SKL koirarekisteriohje yli 8-vuotiaiden narttujen jalostuskäytöstä)
 • kasvattajien tulee huomioida rodun geenipohjan monimuotoisuuden säilyttäminen jalostusvalintoja tehdessään

 

VAADITTAVAT TERVEYSTARKASTUSTULOKSET:

Polvi-, silmä- ja sydäntarkastuksen ajankohtana koiran tulee olla vähintään 12 kuukauden ikäinen.

SYDÄMEN KUUNTELULÖYDÖS

Sydämen tutkimustulos on voimassa 12 kuukautta. Jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva lausunto sydäntutkimuksesta, jonka tuloksena sivuääntä ei ole todettu.  

Koira, joka on ollut tutkitusti terve seitsemän vuoden ikään asti, hyväksytään jalostukseen, vaikka sillä sen jälkeen todetaan sivuääni.

POLVINIVELTEN KLIININEN TUTKIMUS

Yli kolmevuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus on pysyvästi voimassa. Alle kolmivuotiaalle koiralle tehty polvitutkimus tarvitsee uusia kahden vuoden jälkeen, mikäli tutkimustulos halutaan pitää voimassa. Vanhentunut lausunto pitää uusia ennen seuraavaa astutusta.

Virallisen polvitutkimuksen voi suorittaa vain SKL-FKK ry:n hyväksymä polvieläinlääkäri käyttäen virallista polvilausuntokaavaketta. Hyväksyttäviä tuloksia ovat 0/0, 0/1, 1/0 ja 1/1 kuitenkin siten, että yhdistelmän polvitutkimustulokset yhteenlaskettuna on korkeintaan 2.

SILMÄTARKASTUSLAUSUNTO

Silmätarkastuslausunto on voimassa kolme vuotta. Ensimmäinen tutkimus suositellaan otettavaksi 1-vuotiaana ja viimeinen koiran täytettyä 7 vuotta. Jalostukseen käytettävillä koirilla tulee olla astutushetkellä voimassa oleva lausunto silmätutkimuksesta, jonka tuloksena koira on todettu tervesilmäiseksi. Jotta cavalier voidaan todeta tervesilmäiseksi, on kaavakkeessa käytävä ilmi, ettei koira osoita PRA- eikä HC-sairauden oireita, eikä sillä ole todettu totaali RD:tä. Silmätarkastustutkimusten ns. epäilyttävät tulokset ovat voimassa vuoden.

Kahta koiraa, jolla on lausunto RD:stä (MRD, GRD) ei suositella yhdistettäväksi.

MAGNEETTIKUVAUSLAUSUNTO

 Magneettikuvaus suoritetaan chiarimaisen epämuodostuman (CLM), syringomyelian (SM) ja erittävän välikorvantulehduksen (PSOM) sekä aivokammion laajentuman esiintymisen tutkimiseksi. Magneettikuvauslausuntoa koskevat seuraavat ehdot:

 1. yhdistelmässä ainakin toisen osapuolen täytyy olla magneettikuvattu. Kuvaamaton, oireeton koira, luokitellaan iästä riippuen 2a, 2b tai 2c -arvoiseksi ja sen saa yhdistää ainoastaan 0a, 0b, 1a tai 1b -tuloksen saaneen koiran kanssa tai ennen 1.1.2015 A-tuloksen saaneen koiran kanssa.  
 2. urokselle hyväksytään korkeintaan 3 ja nartulle 1 pentuetta ennen kuin se on magneettikuvattu. Yli 8-vuotiasta tervettä urosta, jolla on alle 40 jälkeläistä, voidaan kuitenkin käyttää jalostukseen ilman magneettikuvausta, jos narttu on kuvattu 0a, 0b, 1a, 1b –tuloksella tai ennen 1.1.2015 A-tuloksella.
 3. koira, joka kuvataan ennen 36 kuukauden (3 vuoden) ikää, tulisi kuvata uudelleen vanhempana. Koskee 1.1.2015 alkaen kuvattuja koiria.  
 4. Ennen 1.1.2015 kuvattujen koirien kuvaustulokset tulkitaan jatkossakin kuvauksen ajankohdan aikana voimassa olleiden sääntöjen mukaisesti.

 

 

LISÄKSI SUOSITELLAAN:

 • jalostukseen käytettäväksi yksilöitä, jotka eivät sairasta perinnöllisiä sairauksia ja vikoja ja polveutuvat mahdollisimman terveiksi tunnetuista suvuista
 • että sukusiitoskerroin on alle 5,00 % neljässä sukupolvessa
 • jalostuskoirista suositellaan otettavaksi curly coat /dry eye- ja episodic falling –geenitestaukset poskiharjatesteillä.
 • Kahta koiraa, jolla on aivokammion laajentuma, ei suositella yhdistettäväksi keskenään.
 • Jos jalostukseen käytetään alle 3-vuotiasta koiraa, suositellaan, että sen vanhemmat ovat sydämeltään terveiksi todettuja 5 vuotta täytettyään. Jos koiralla todetaan sivuääni alle 5-vuotiaana, sen jälkeläisiä suositellaan jalostukseen käytettäväksi vasta, kun niillä on terveeksi todettu sydän 5 vuotta täytettyään. 
 • Rotujärjestö myöntää pysyvän poikkeusluvan ulkomaisten urosten käyttämisen rotujärjestön hyväksymiin jalostusyhdistelmiin, vaikka uros ei täytä Jalostuksen ohjesäännön kaikkia kohtia. Jalostus- ja terveystoimikunta voi hyväksyä yhdistelmän, jossa on käytetty ulkomaista urosta ja yhdistelmässä narttu täyttää Jalostuksen ohjesäännön vaatimukset. Pysyvä poikkeuslupa koskee vain ulkomailla tapahtuvaa astutusta tai ulkomaisen sperman käyttämistä. Poikkeuslupaa ei kuitenkaan voida myöntää, mikäli uroksella ei ole voimassa olevaa sydäntutkimustulosta. Lisäksi yhdistelmän tulee täyttää yhdistyksen jalostusohjesääntö magneettikuvaustulosten osalta.  

Jalostustiedustelu on voimassa 6 kk edellyttäen, että tutkimustulokset ja muut vaatimukset ovat voimassa astutushetkellä. Uusintayhdistelmiä ei hyväksytä yhdistyksen pentulistalle. Tähän sääntöön ei ole mahdollista hakea poikkeuslupaa. Jos jalostus- ja terveystoimikunnan hyväksymä yhdistelmä ei toteudu, ilmoitetun yhdistelmän tiedot poistetaan yhdistyksen kotisivuilta. Kasvattaja on velvollinen ilmoittamaan muuttuneesta tilanteesta.

Jalostuksen ohjesäännön hyväksyy Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry:n yleiskokous

 

Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma (PEVISA) cavalier kingcharlesinspanieleille HUOM uusi astuu voimaan 1.7.2017

Pentujen vanhemmista tulee astutushetkellä olla voimassa oleva polvitutkimuslausunto ja silmätarkastuslausunto sekä sydämen auskultaatiotutkimustulos.

Koiran tulee sydäntutkimushetkellä olla vähintään 18 kuukauden ikäinen. Silmätarkastuslausunto ei astutushetkellä saa olla 36 kk vanhempi eikä sydämen kuuntelutulos astutushetkellä 12 kk vanhempi. Jos auskultaatiotutkimuksessa todetaan sivuääni, on koiran sydän tutkittava ultraäänitutkimuksella ennen jalostuskäyttöä.

Ohjelma on voimassa 1.7.2017 – 31.12.2019.

©2017 Jablen kennel - suntuubi.com